O firmie

Nazwa firmy: Union Systems 2000 Sp. z o.o.
Adres: 00-324 Warszawa, ul. Karowa 18a m. 20
NIP: 525-20-78-955
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pozycja KRS w Rejestrze Przedsiębiorców: 0000224707
Kapitał zakładowy: 25000 zł
Rok utworzenia: 1998
Skład zarządu: Piotr Drapich, Artur Muszyński, Krzysztof Muszyński

Union Systems 2000 zajmuje się opracowywaniem, tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla firm.

Wśród naszych produktów jest najlepszy w Polsce program obsługi działu serwisu gwarancyjnego Synapsa oraz program zarządzający magazynem podzespołów i numerami seryjnymi Magnat. W roku 2000 nawiązaliśmy kontakt z potentatem w dziedzinie technologii wyszukiwawczych Yandex, czego efektem był serwis www.yandex.pl (obecnie nieaktywny). Rejestr Transakcji (ponad 400 sprzedanych licencji), to program przy pomocy którego notariusze, kasyna, kantory, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje obowiązane przekazują dane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF).

Od początku istnienia tworzyliśmy oprogramowanie multimedialne. Jesteśmy producentem oprogramowania dla rynku Digital Signage o nazwie UniView.

Dla naszych produktów oferujemy pełne wsparcie, pomoc techniczną, instalacje i wdrożenia, umowy serwisowe. Przystosowujemy także nasze programy do specyficznych wymagań klienta oraz integrujemy z oprogramowaniem innych firm.

Union Systems 2000 jest członkiem Komitetu Technicznego nr 288 d/s Multimediów przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.