Produkty

MojaFaktura
Program do fakturowania dla Apple iPad™, iPhone™ i iPod touch™
Magnat 1.2
Program wspomagający magazyn z pełną ewidencją numerów seryjnych i numerów partii oraz modułem produkcji. Współdziała z programem serwisowym Synapsa.
Rejestr Transakcji 1.1
Program narzędziowy do prowadzenia Rejestru Transakcji dla GIIF przez instytucje obowiązane.
Synapsa 3
Najlepszy w Polsce program do prowadzenia serwisu gwarancyjnego podzespołów. Współpracuje z programem Magnat (obsługa numerów seryjnych i partii).
Synapsa RMA
Panel zgłoszeń serwisowych integrujący się z programem serwisowym Synapsa.
UniView Player 1.1
UniView Player jest częścią systemu UniView przeznaczoną do odtwarzania prezentacji multimedialnych. UniView jest systemem przeznaczonym do realizacji rozwiązań komunikacji cyfrowej określanych mianem Digital Signage lub Digital-out-of-Home.
UniView WebAdmin
UniView WebAdmin jest aplikacją do zarządzania systemem UniView przez WWW. UniView jest systemem przeznaczonym do realizacji rozwiązań komunikacji cyfrowej określanych mianem Digital Signage lub Digital-out-of-Home.