Program Rejestr Transakcji służy do prowadzenia rejestru transakcji w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 (obowiązującej również po ogłoszeniu ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku), drukowania kart transakcji według obowiązującego wzoru oraz zapisywania transakcji w pliku XML dla potrzeb przekazu elektronicznego do GIIF.

Wersja próbna

Praca w sieci lokalnej
Maksymalna ilość transakcji
3

Wersja pełna

Maksymalna ilość transakcji
Nielimitowana
Cena
300 PLN

Opis

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, instytucje obowiązane, w tym kancelarie notarialne, salony gier, kantory walut, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundacje, antykwariaty, biura rachunkowe są obowiązane do prowadzenia rejestru transakcji oraz dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Program pracuje w środowisku Windows i korzysta z serwera bazy danych Microsoft SQL Server.

Cechy

 • Wprowadzanie i edycja transakcji
 • Zgodność z wymaganiami GIIF (odpowiednie ustawy i rozporządzenia)
 • Korekty transakcji
 • Blokowanie transakcji i podmiotów w celu uniknięcia przypadkowego skasowania lub zmiany
 • Przeglądanie i filtrowanie listy transakcji wg zakresu dat i klasyfikacji transakcji
 • Kartoteka podmiotów
 • Praca wielostanowiskowa
 • Możliwość utworzenia kilku konfiguracji programu na jednym komputerze (przydatne dla spółek notariuszy)
 • Bezpieczeństwo danych - uwierzytelnianie i praca w trybie użytkownika i administratora (zgodność z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych)
 • Podgląd i wydruk kart transakcji wg wzoru z załącznika do ustawy
 • Zapisywanie transakcji w pliku XML zgodnym ze schematem wymaganym przez GIIF
 • Baza danych oparta na silniku SQL Server
 • Import transakcji z arkusza Excel lub innych źródeł
 • Archiwizacja bazy danych wbudowana do programu.
 • Współpraca z oprogramowaniem Unizeto Auctor IC lub programem SecureFile do podpisu i szyfrowania raportu.
 • Wbudowana lista kursów walut NBP (pobierana on-line)
 • Program wymaga do pracy systemu Windows XP SP3, Windows Vista lub Windows 7

Pobranie

Kliknij na jeden z poniższych odnośników, aby pobrać program:

Wersja próbna programu Rejestr Transakcji jest ograniczona czasowo, możliwe jest wprowadzenie 3 transakcji i 10 podmiotów.

Zalecane środowisko do uruchomienia programu:

 • System operacyjny Windows 10
 • Microsoft SQL Server Express 2017

Minimalne wsparcie:

 • System operacyjny Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Microsoft SQL Server Express 2005 lub nowszy

Należy pobrać i uruchomić plik instalacyjny. Zostanie rozpakowany i zainstalowany program Rejestr Transakcji. Jeśli nie masz dostępu do serwera SQL Server w sieci lokalnej, należy pobrać bezpłatny program Microsoft SQL Server Express 2017 ze strony producenta. Podczas procesu instalacji serwera bazy danych w części Authentication mode należy wybrać tryb Mixed Mode i wprowadzić hasło, co pozwoli na uwierzytelnienie do serwera poprzez login sa i podane podczas instalacji hasło.

Po zainstalowaniu i ponownym uruchomieniu komputera, program można znaleźć klikając ikonę programu na pulpicie.

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy się zalogować podając login administrator i pozostawiając pole hasła niewypełnione (wpisać w polu Login tekst "administrator" i nacisnąć Enter). Przed uruchomieniem programu, proszę przeczytać instrukcję.

W razie pytań lub problemów proszę się kontaktować z Arturem Muszyńskim, tel. +48 608 497908

FAQ

Pytanie:
W akcie notarialnym są opisane dwie różne czynności, ale nie mogę utworzyć dwóch transakcji o takim samym numerze aktu. Jak rozwiązać ten problem?
Odpowiedź:
W wersji 1.0.23 numer wpisu do repertorium nie musi być już unikalny, można więc wprowadzać kilka transakcji dotyczących jednego aktu notarialnego.

Pytanie:
Program wyświetla błąd w numerze NIP podmiotu. Czy jest to błąd w programie?
Odpowiedź:
Program sprawdza poprawność numerów NIP, REGON i PESEL przez algorytm obliczający sumę kontrolną i porównujący ją z liczbą kontrolną zawartą w numerze. Jeżeli z całą pewnością stwierdzono, że wprowadzony numer NIP odpowiada stanowi faktycznemu, może to tylko oznaczać, że osoba ta ma nadany numer NIP z błędną sumą kontrolną.
W ustawieniach programu można wyłączyć weryfikację tych numerów, co pozwoli na zapisanie podmiotu mimo braku poprawności NIP.

Pytanie:
Czy program zapisuje plik XML zgodnie z wymaganiami GIIF?
Odpowiedź:
Tak, format pliku XML jest zgodny z wymaganiami GIIF i jest weryfikowany ze schematem udostępnionym w załączniku 5 Rozporządzenia.

Pytanie:
Czy plik XML zawierający wykaz transakcji jest podpisywany elektronicznie?
Odpowiedź:
Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i szyfrowania plików SecureFile jest udostępnione na stronie internetowej GIIF. Od wersji 1.0.28 program automatyzuje proces podpisywania i szyfrowania dokumentów z wykorzystaniem SecureFile lub Unizeto Auctor IC.

Pytanie:
Czy program drukuje karty transakcji?
Odpowiedź:
Tak, karty transakcji drukowane są na formularzu zgodnym ze wzorem GIIF. Jeżeli transakcja zawiera więcej podmiotów, drukowanych jest tyle kart, aby wszystkie podmioty zostały wydrukowane.

Pytanie:
Czy można utworzyć kilka baz danych dla programu zainstalowanego na jednym komputerze?
Odpowiedź:
Program umożliwia utworzenie kilku instancji (konfiguracji) na jednym komputerze. Instancję można wygodnie wybrać z listy podczas uruchamiania programu. Jest to potrzebne na przykład dla spółek notariuszy.

Historia zmian

2017-05-11 wersja 1.1.65

 • Opcja usuwania transakcji, których nie dotyczy już obowiązek przechowywania.

2015-08-31 wersja 1.1.64

 • Opcja zezwolenia importu transakcji przez użytkownika.

2014-03-24 wersja 1.1.63

 • Dodany najnowszy certyfikat GIIF do instalacji.
 • Wyświetlanie wszystkich pól na liście podmiotów w edycji transakcji niezależnie od typu podmiotu.