Synapsa RMA - panel zgłoszeń serwisowych WWW

Opis programu

Synapsa RMA jest aplikacją internetową integrującą się z programem serwisowym Synapsa. Jej cechy:

Aplikacja komunikuje się z Synapsą przez protokół SOAP. Wymagana jest wersja sieciowa Synapsy i komponenty dostępu do danych SynapsaRMAX.

Szczegółowe informacje o opisane są w dokumentacji do modułu SynapsaWWW

Schemat procesu RMA z modułem SynapsaWWW:

Zrzuty ekranowe:

Kreator zgłoszenia

Dodawanie pozycji zgłoszenia do koszyka zgłoszeń

Przykładowy komunikat po zgłoszeniu

Przeglądanie statusów zgłoszeń