Produkt

Program do ewidencji gwarancji i numerów seryjnych w magazynie

Demo

Ilość stanowisk
1
Moduł kompletacji

Standard

Ilość stanowisk
Płatne za dodatkowe stnowisko
Moduł kompletacji
Opcja
Cena
1550 zł

Site

Ilość stanowisk
Nielimitowana
Moduł kompletacji
Zawarty
Cena
4900 zł

Opis

Zadaniem programu Magnat jest wspomaganie gospodarki magazynowej z ewidencją numerów seryjnych. Jako opcja obsługuje również magazyny z wysokim składowaniem (WMS). Dodatkowym rozszerzeniem jest moduł wspomagający kompletację (Moduł Produkcji). Magnat przeznaczony jest dla firm zajmujących się obrotem podzespołami, takimi jak komputery, podzespoły komputerowe, sprzęt RTV i inny oznaczony numerami seryjnymi. Gromadzone w nim dane o numerach seryjnych i udzielanych w momencie zakupu i sprzedaży gwarancjach mogą być wykorzystywane przez oprogramowanie serwisowe.

Magnat korzysta z silnika SQL Server, jest zoptymalizowany pod kątem wielodostępu i przetwarzania ogromnych ilości danych. Program dostarczany jest z silnikiem MSDE, co pozwala na uruchomienie programu bez żadnych dodatkowych wydatków.

Magnat powstał w ramach inicjatywy firmy Microsoft dla producentów oprogramowania.

Ewidencja i śledzenie numerów seryjnych

Seryjne oprogramowanie handlowe dla firm z reguły operuje na towarze tylko w aspekcie ilościowo-wartościowym. Większość programów albo w ogóle nie ma możliwości śledzenia poszczególnych egzemplarzy przez numer seryjny lub robi to tylko w sposób uproszczony lub wręcz szczątkowy, albo pozostaje poza zasięgiem małej firmy ze względu na cenę. Magnat jest dodatkowym programem, który uzupełnia tę brakującą funkcjonalność, jego zadaniem jest serializacja towarów na wejściu i wyjściu magazynu. Magnat stanowi jednak prawie kompletny produkt do ewidencji magazynowej, nie kolidując przy tym z częścią magazynową programów handlowych a nawet współpracując z nią. Pozwala na wprowadzanie dokumentów magazynowych, na dokonywanie korekt i zwrotów, przesunięć magazynowych, ma własną kartotekę towarów, kontrahentów i magazynów, umożliwia tworzenie remanentów, zestawień itd., nie ma tylko ujęcia wartościowego gdyż dokumenty magazynowe nie zawierają cen.

Dużo wysiłku zostało poświęconego, aby Magnat sprawnie radził sobie z szybkim wprowadzaniem numerów seryjnych przy przyjęciu do magazynu (wprowadzanie zakresu numerów seryjnych, dzielenie dokumentów) i wydawaniu (automatyczne wyszukiwanie towaru i pozycji dokumentu z numeru seryjnego). Oczywiście program w pełni korzysta z czytników kodów kreskowych i kolektorów (czytników z pamięcią).

Specjalnie dla dużych magazynów został stworzony system identyfikacji pracowników (PIN lub kod paskowy), złożony system przekazywania towaru między magazynami i zatwierdzania (w celu spersonalizowania wszystkich operacji).

Oczywiście Magnat zarządza również obrotem towaru bez numerów seryjnych lub oznaczonych powtarzalnym numerem partii. Magnat w pełni kontroluje stany magazynu i poprawność wprowadzanych danych - Magnat wykrywa wszelkie pomyłki związane z numerami seryjnymi, kontrolując:

 • powtórzenia numerów seryjnych,
 • zgodność rodzaju towaru wydawanego z towarem przyjętym,
 • zgodność rodzaju zeskanowanego towaru z pozycją zaimportowanego dokumentu handlowego (np. faktury),
 • zgodność ilości numerów seryjnych z ilością zadeklarowaną (zaimportowaną),
 • zgodność numeru seryjnego z maską zdefiniowaną dla danego rodzaju towaru (rozbudowane opcje tworzenia masek).

Dokumenty gwarancyjne

Magnat ma elastyczny system do określania gwarancji towaru - ewidencjonowane są warunki gwarancji dostawcy i własne, rodzaj gwarancji (własna, fabryczna, rękojmia). Parametry gwarancji nie są przypisane jedynie do kartotek towaru, można je modyfikować w poszczególnych dokumentach, dzięki czemu pamiętana jest gwarancja udzielona w momencie sprzedaży. Przy wydawaniu towaru można wydrukować kartę gwarancyjną z wyszczególnieniem wydawanych numerów seryjnych.

Integracja z oprogramowaniem ERP

Magnat może pracować samodzielnie lub integruje się z programem handlowym. Magnat automatycznie przechwytuje dokumenty magazynowe z jednego z programów:

 • WAPro WFMag
 • Subiekt GT
 • Subiekt Nexo
 • CDN Optima
 • CDN XL
 • Enova
 • Hermes SQL
 • MBS/Dynamics - Great Plains Software
 • Softwork PC Market

Na zapotrzebowanie klienta możliwe jest przygotowanie innego modułu importu, o ile oprogramowanie firmy trzeciej to umożliwia.

Integracja z programem Synapsa

Magnat współdziała z programem serwisowym Synapsa, która to współpraca w pełni pokazuje sens pełnego śledzenia towaru. W momencie przyjęcia towaru do serwisu i zeskanowania kodu paskowego czytnikiem otrzymujemy pełną informację o towarze - rodzaj, dane dostawy, dane sprzedaży, czy jest na gwarancji. Po uruchomieniu modułu produkcji będzie też można od razu dowiedzieć się, czy podzespół został sprzedany wraz z zestawem komputerowym i odmiennie w tym przypadku testować warunki gwarancji.

Program serwisowy Synapsa współpracuje z modułem produkcji, pozwalając na łatwe wydzielanie części z serwisowanego kompletu oraz podglądanie zawartości kompletu z uwzględnieniem serwisowych wymian części.

Połączone dane z Magnata i Synapsy można udostępnić na stronie WWW. Klient może sprawdzić, czy zakupiony przez niego towar podlega wymianie gwarancyjnej - uwzględnione są wymiany serwisowe oraz ewentualne odnowienie lub przedłużenie gwarancji. Z bazy Magnata korzysta również internetowy moduł RMA.

Obsługa wyskokiego składowania

Moduł Magazyn Wysokiego Składowania (WMS jest rozszerzeniem programu magazynowego Magnat o funkcjonalność związaną z rozkładem przestrzennym magazynu, z zachowaniem ścisłego zarządzania gospodarką magazynową na poziomie numerów seryjnych poszczególnych egzemplarzy towaru. Funkcjonalność systemu:

 • tworzenie dowolnej ilości magazynów i dzielenie ich na jednostki zwane lokalizacjami (unikalna możliwość tworzenia więcej niż jednego magazynu z podziałem na lokalizacje);
 • przestrzenny, trójwymiarowy rozkład lokalizacji (wymiary „regał”, „rząd”, „poziom”) oraz liczba określająca pojemność lokalizacji, liczona w jednostkach zwanych MP - miejsca paletowe;
 • specjalny generator wspomagający proces tworzenia i nazywania lokalizacji – umożliwiający tworzenie nieregularnego rozkładu przestrzennego lokalizacji (np. różne wielkości regałów);
 • rozbudowane możliwości zarządzania lokalizacjami – tworzenie lokalizacji w dowolnym miejscu przestrzeni, również poza standardową objętością magazynu, usuwanie nieużywanych lokalizacji, wyłączanie lokalizacji z użycia, dowolna zmiana nazw lokalizacji, oraz pojemności dowolnej lokalizacji (każda lokalizacja może mieć inną pojemność paletową);
 • możliwość stopniowego zapełniania lokalizacji paletami (stopnie pośrednie między lokalizacją pełną i pustą);
 • rozbudowane wyszukiwanie lokalizacji – w tym wg. zapełnienia towarami lub paletami, dat przyjęcia towaru w lokalizacjach, przestrzennego położenia, oraz sortowania wyników wyszukiwania lokalizacji wg wypełnienia, daty najstarszego przyjęcia i innych pól;
 • wyszukiwanie stanów magazynowych programu Magnat z możliwością podziału wyników na lokalizacje (wyszukiwanie lokalizacji zawierających określony typ towaru);
 • wyszukiwanie numerów seryjnych z określeniem położenia poszczególnym egzemplarzy w lokalizacjach (unikalna możliwość programu Magnat, niespotykana w tego typu programach)
 • koncepcja magazynu wysokiego składowania uwzględniająca dotychczasowe założenia programu Magnat dotyczące współpracy z modułem importu dokumentów z programów handlowych;
 • możliwość wygodnego i szybkiego dzielenia zaimportowanych dokumentów przyjęcia na palety (zdefiniowane jako nowe dokumenty PZ programu Magnat) poprzez nową, łatwodostępną funkcję (opcja wydzielania dokumentów);
 • możliwość określania lokalizacji docelowych już na etapie dzielenia zaimportowanego dokumentu na palety;
 • tworzenie wszystkich głównych dokumentów magazynowych z określeniem lokalizacji i numerów seryjnych;
 • przesuwanie towaru pomiędzy lokalizacjami przez dokumenty MM, także z możliwością przesunięć pomiędzy lokalizacjami dwóch różnych magazynów wysokiego składowania (unikalna cecha programu Magnat i modułu WMS);
 • drukowanie dokumentów przyjęcia, wydania i przesunięcia z uwzględnieniem lokalizacji źródłowych i docelowych oraz numerów seryjnych;
 • zaawansowany system graficznego przedstawienia lokalizacji w postaci dwuwymiarowej, dający natychmiastowy pogląd na stan całego magazynu, w tym stopnia zapełnienia poszczególnych lokalizacji, z szybkim i wygodnym poruszaniem się po obrazie magazynu, z płynną regulacją szczegółowości;
 • dwa tryby zobrazowania zajętości lokalizacji: zgrubny – związany z ilością palet i deklarowaną maksymalną liczbą palet w lokalizacji (pojemnością paletową lokalizacji), szczegółowy – biorący pod uwagę (oprócz pojemności paletowej) ilość towaru pozostałą na paletach w lokalizacji i deklarowaną ilość towaru danego typu mieszczącą się na palecie;
 • możliwość podejrzenia zawartości lokalizacji w oknie podglądu graficznego - dokumentów zatwierdzonych i niezatwierdzonych oraz ich pozycji towarowych;
 • możliwość wyboru lokalizacji docelowej i źródłowej poprzez interfejs graficzny;
 • możliwość pokazania wyników wyszukiwań lokalizacji na obrazie graficznym magazynu;
 • specjalne rozwiązania analizujące zarówno stan dokumentów zatwierdzonych jak i niezatwierdzonych (z przydzielonymi lokalizacjami), w tym możliwość przeglądania na obrazie graficznym wyników zapełnienia lokalizacji uwzględniających towary na dokumentach niezatwierdzonych o znanych lokalizacjach – funkcjonalność przypominająca rezerwacje towaru i rezerwacje miejsc na przyjmowany towar;
 • możliwość półautomatycznego określania lokalizacji źródłowej, dzięki systemowi wyszukiwań lokalizacji źródłowych i docelowych;
 • system automatycznego, zbiorczego określania lokalizacji we wszystkich lub w wybranych dokumentach wydania magazynowego;
 • wydruk wyników zbiorczego przydzielenia lokalizacji, w celu określenia zadań dla operatorów wózków widłowych, dzięki którym z wyprzedzeniem wykonane zostaną prace poprzedzające wydanie towaru;
 • zapamiętywanie składników operacji zbiorczego przydzielenia lokalizacji w celu przejrzenia i ponowienia wydruku;
 • możliwość tworzenia wydań z numerami seryjnymi bez wprowadzenia numerów seryjnych do dokumentów przyjęcia.

Magnat został wykonany w ramach inicjatywy dla ISV

Moduł produkcji

Magnat może być uzupełniony o opcjonalny moduł produkcji, który również pozwala na ewidencjonowanie numerów seryjnych wchodzących w skład kompletów. Moduł pozwala na tworzenie dokumentów szczegółowej kompletacji zestawów złożonych z komponentów, nadawanie numerów seryjnych dla kompletów, tworzenie specjalnych wydruków gwarancji, etykiet i dokumentów rozchodowo-przychodowych.

Do programu Magnat oferujemy ponadto Moduł Produkcji z ewidencją numerów seryjnych wchodzących w skład zestawów, nadawaniem numerów seryjnych do zestawów, wydrukami gwarancji z wyszczególnieniem podzespołów. Moduł produckji jest bardzo rozbudowanym systemem kompletacji z możliwością:

 • ewidencji numerów seryjnych wchodzących w skład zestawów,
 • generowaniem numerów seryjnych do produkowanych kompletów,
 • drukowaniem wyników kompletacji, gwarancji i etykiet.

Moduł zawiera:

 • części definiowania wzorców kompletów,
 • część do generowania kompletów z wzorców z możliwością tworzenia odstępstw od wzorców,
 • część do szybkiego i wygodnego wprowadzania numerów seryjnych z automatycznym wyszukiwaniem kodu elementu.

Całość objęta jest ścisłą kontrolą uprawnień na każdym etapie. Moduł jest ściśle powiązany z programem Magnat zarządzającym stanem magazynu produkcyjnego (z ewidencją numerów seryjnych). Komplety można składać tylko z tych części (z tych numerów seryjnych, numerów serii lub towarów określonych jedynie ilościowo), które znajdują się w magazynie. Dzięki temu zmniejsza się ilość pomyłek a zwiększa kontrola nad procesem produkcji oraz późniejszymi procedurami serwisowymi.