Opis programu

Synapsa RMA jest aplikacją internetową integrującą się z programem serwisowym Synapsa. Jej cechy:

 • System logowania klienta związany z Synapsą.
 • Rejestracja klientów bezpośrednich (hurtownie, sklepy) i pośrednich (nabywców końcowych).
 • Tworzenie zgłoszeń serwisowych.
 • Przeglądanie zgłoszeń wraz z podaniem ich statusu.
 • Implementacja procedury RMA (autoryzacja zgłoszenia).
 • Przeglądanie listy zgłoszeń ze statusem autoryzacji zgłoszeń i informacją o przebiegu naprawy.
 • Wyszukiwanie zakupionych produktów na podstawie różnych parametrów (numeru seryjnego, numeru faktury, typu towaru)
 • Parametry konfiguracyjne pozwalające na dostosowanie modułu do potrzeb klienta.
 • Możliwość adaptacji do potrzeb klienta poprzez edycję szablonów css i szablonów definiujących teksty i zawartość stron.
 • Wielojęzyczność.
 • Współpraca z Modułem Powiadomień (informacje przesyłane mailem lub poprzez sms).

Aplikacja komunikuje się z Synapsą przez protokół SOAP. Wymagana jest wersja sieciowa Synapsy i komponenty dostępu do danych SynapsaRMAX.

Szczegółowe informacje o opisane są w dokumentacji do modułu SynapsaWWW

Schemat procesu RMA z modułem SynapsaWWW:

Zrzuty ekranowe

Kreator zgłoszenia

Dodawanie pozycji zgłoszenia do koszyka zgłoszeń

Przykładowy komunikat po zgłoszeniu

Przeglądanie statusów zgłoszeń

Do pobrania