Program do ewidencji gwarancji i numerów seryjnych w magazynie

Demo

Ilość stanowisk
1
Moduł kompletacji

Standard

Ilość stanowisk
Płatne za dodatkowe stnowisko
Moduł kompletacji
Opcja
Cena
1550 zł

Site

Ilość stanowisk
Nielimitowana
Moduł kompletacji
Opcja
Cena
4900 zł

Opis

Zadaniem programu Magnat jest wspomaganie gospodarki magazynowej z ewidencją numerów seryjnych. Jako opcja obsługuje również magazyny z wysokim składowaniem (WMS). Dodatkowym rozszerzeniem jest moduł wspomagający kompletację (Moduł Produkcji). Magnat przeznaczony jest dla firm zajmujących się obrotem podzespołami, takimi jak komputery, podzespoły komputerowe, sprzęt RTV i inny oznaczony numerami seryjnymi. Gromadzone w nim dane o numerach seryjnych i udzielanych w momencie zakupu i sprzedaży gwarancjach mogą być wykorzystywane przez oprogramowanie serwisowe.

Magnat korzysta z silnika SQL Server, jest zoptymalizowany pod kątem wielodostępu i przetwarzania ogromnych ilości danych. Program dostarczany jest z silnikiem MSDE, co pozwala na uruchomienie programu bez żadnych dodatkowych wydatków.

Magnat powstał w ramach inicjatywy firmy Microsoft dla producentów oprogramowania.

Ewidencja i śledzenie numerów seryjnych

Seryjne oprogramowanie handlowe dla firm z reguły operuje na towarze tylko w aspekcie ilościowo-wartościowym. Większość programów albo w ogóle nie ma możliwości śledzenia poszczególnych egzemplarzy przez numer seryjny lub robi to tylko w sposób uproszczony lub wręcz szczątkowy, albo pozostaje poza zasięgiem małej firmy ze względu na cenę. Magnat jest dodatkowym programem, który uzupełnia tę brakującą funkcjonalność, jego zadaniem jest serializacja towarów na wejściu i wyjściu magazynu. Magnat stanowi jednak prawie kompletny produkt do ewidencji magazynowej, nie kolidując przy tym z częścią magazynową programów handlowych a nawet współpracując z nią. Pozwala na wprowadzanie dokumentów magazynowych, na dokonywanie korekt i zwrotów, przesunięć magazynowych, ma własną kartotekę towarów, kontrahentów i magazynów, umożliwia tworzenie remanentów, zestawień itd., nie ma tylko ujęcia wartościowego gdyż dokumenty magazynowe nie zawierają cen.

Dużo wysiłku zostało poświęconego, aby Magnat sprawnie radził sobie z szybkim wprowadzaniem numerów seryjnych przy przyjęciu do magazynu (wprowadzanie zakresu numerów seryjnych, dzielenie dokumentów) i wydawaniu (automatyczne wyszukiwanie towaru i pozycji dokumentu z numeru seryjnego). Oczywiście program w pełni korzysta z czytników kodów kreskowych i kolektorów (czytników z pamięcią).

Specjalnie dla dużych magazynów został stworzony system identyfikacji pracowników (PIN lub kod paskowy), złożony system przekazywania towaru między magazynami i zatwierdzania (w celu spersonalizowania wszystkich operacji).

Oczywiście Magnat zarządza również obrotem towaru bez numerów seryjnych lub oznaczonych powtarzalnym numerem partii. Magnat w pełni kontroluje stany magazynu i poprawność wprowadzanych danych - Magnat wykrywa wszelkie pomyłki związane z numerami seryjnymi, kontrolując:

 • powtórzenia numerów seryjnych,
 • zgodność rodzaju towaru wydawanego z towarem przyjętym,
 • zgodność rodzaju zeskanowanego towaru z pozycją zaimportowanego dokumentu handlowego (np. faktury),
 • zgodność ilości numerów seryjnych z ilością zadeklarowaną (zaimportowaną),
 • zgodność numeru seryjnego z maską zdefiniowaną dla danego rodzaju towaru (rozbudowane opcje tworzenia masek).

Dokumenty gwarancyjne

Magnat ma elastyczny system do określania gwarancji towaru - ewidencjonowane są warunki gwarancji dostawcy i własne, rodzaj gwarancji (własna, fabryczna, rękojmia). Parametry gwarancji nie są przypisane jedynie do kartotek towaru, można je modyfikować w poszczególnych dokumentach, dzięki czemu pamiętana jest gwarancja udzielona w momencie sprzedaży. Przy wydawaniu towaru można wydrukować kartę gwarancyjną z wyszczególnieniem wydawanych numerów seryjnych.

Integracja z oprogramowaniem ERP

Magnat może pracować samodzielnie lub integruje się z programem handlowym. Magnat automatycznie przechwytuje dokumenty magazynowe z jednego z programów:

Na zapotrzebowanie klienta możliwe jest przygotowanie innego modułu importu, o ile oprogramowanie firmy trzeciej to umożliwia.

Integracja z programem Synapsa

Magnat współdziała z programem serwisowym Synapsa, która to współpraca w pełni pokazuje sens pełnego śledzenia towaru. W momencie przyjęcia towaru do serwisu i zeskanowania kodu paskowego czytnikiem otrzymujemy pełną informację o towarze - rodzaj, dane dostawy, dane sprzedaży, czy jest na gwarancji. Po uruchomieniu modułu produkcji będzie też można od razu dowiedzieć się, czy podzespół został sprzedany wraz z zestawem komputerowym i odmiennie w tym przypadku testować warunki gwarancji.

Program serwisowy Synapsa współpracuje z modułem produkcji, pozwalając na łatwe wydzielanie części z serwisowanego kompletu oraz podglądanie zawartości kompletu z uwzględnieniem serwisowych wymian części.

Połączone dane z Magnata i Synapsy można udostępnić na stronie WWW. Klient może sprawdzić, czy zakupiony przez niego towar podlega wymianie gwarancyjnej - uwzględnione są wymiany serwisowe oraz ewentualne odnowienie lub przedłużenie gwarancji. Z bazy Magnata korzysta również internetowy moduł RMA.

Obsługa wyskokiego składowania

Moduł Magazyn Wysokiego Składowania (WMS jest rozszerzeniem programu magazynowego Magnat o funkcjonalność związaną z rozkładem przestrzennym magazynu, z zachowaniem ścisłego zarządzania gospodarką magazynową na poziomie numerów seryjnych poszczególnych egzemplarzy towaru. Funkcjonalność systemu:

Magnat został wykonany w ramach inicjatywy dla ISV

Moduł produkcji

Magnat może być uzupełniony o opcjonalny moduł produkcji, który również pozwala na ewidencjonowanie numerów seryjnych wchodzących w skład kompletów. Moduł pozwala na tworzenie dokumentów szczegółowej kompletacji zestawów złożonych z komponentów, nadawanie numerów seryjnych dla kompletów, tworzenie specjalnych wydruków gwarancji, etykiet i dokumentów rozchodowo-przychodowych.

Do programu Magnat oferujemy ponadto Moduł Produkcji z ewidencją numerów seryjnych wchodzących w skład zestawów, nadawaniem numerów seryjnych do zestawów, wydrukami gwarancji z wyszczególnieniem podzespołów. Moduł produckji jest bardzo rozbudowanym systemem kompletacji z możliwością:

 • ewidencji numerów seryjnych wchodzących w skład zestawów,
 • generowaniem numerów seryjnych do produkowanych kompletów,
 • drukowaniem wyników kompletacji, gwarancji i etykiet.

Moduł zawiera:

 • części definiowania wzorców kompletów,
 • część do generowania kompletów z wzorców z możliwością tworzenia odstępstw od wzorców,
 • część do szybkiego i wygodnego wprowadzania numerów seryjnych z automatycznym wyszukiwaniem kodu elementu.

Całość objęta jest ścisłą kontrolą uprawnień na każdym etapie. Moduł jest ściśle powiązany z programem Magnat zarządzającym stanem magazynu produkcyjnego (z ewidencją numerów seryjnych). Komplety można składać tylko z tych części (z tych numerów seryjnych, numerów serii lub towarów określonych jedynie ilościowo), które znajdują się w magazynie. Dzięki temu zmniejsza się ilość pomyłek a zwiększa kontrola nad procesem produkcji oraz późniejszymi procedurami serwisowymi.