Synapsa - klasyczny program dla serwisu

Synapsa 3.0 LiteSynapsa 3.0 JednostanowiskowaSynapsa 3.0 Sieciowa
Kompletna ewidencja przyjęć do naprawy
Maksymalna ilość operacji2000Bez limituBez limitu
Praca w sieci lokalnej
Nielimitowana ilość stanowisk
API C#
SOAP Webservice
Moduł powiadomieńOpcja
Panel WWW dla klientaOpcja
CenaDarmowa690 zł1350 zł
PobierzZamówZamów

Opis programu

SYNAPSA jest rozbudowanym systemem informatycznym, umożliwiającym prowadzenie i nadzorowanie pracy serwisu. Opracowany został na potrzeby firm branży komputerowej, AGD, oraz innych firm zajmujących się wymianą gwarancyjną towarów lub naprawami pogwarancyjnymi. Dzięki konsultacjom z firmami zajmującymi się prowadzeniem działalności serwisowej oraz dzięki ścisłej współpracy z pracownikami wielu dużych punktów serwisowych udało się stworzyć system wychodzący naprzeciw oczekiwaniom różnych typów serwisów i różnych branż.

Program Synapsa może być używany samodzielnie lub dzięki połączeniu z programem Magnat ewidencjonującym informacje gwarancyjne w momencie sprzedaży oraz Panelem zgłoszeń WWW, a także dzięki przystosowaniu do integracji ze środowiskiem zewnętrznym może stanowić część rozbudowanego i zautomatyzowanego systemu realizacji zobowiązań gwarancyjnych.

Dokładne dane o programie Synapsa zawiera dokumentacja on-line.

Podstawowe funkcje systemu SYNAPSA to:

Cechami wyróżniającymi nasz produkt są między innymi:

SYNAPSA może współpracować z programem Magnat, który zarządza pracą magazynu, pozwalającym między innymi na ewidencję przyjmowanych i wydawanych numerów seryjnych.
Dzięki temu po wpisaniu numeru seryjnego towaru (z klawiatury lub za pomocą czytnika kodów paskowych) automatycznie generowane są wszystkie dane o towarze (nazwa, data sprzedaży, dostawca, okres gwarancji itd.). Współpraca obu programów zwiększa automatyzację i zmniejsza ilość pomyłek lub prób oszustwa.

Co nowego w Synapsie 3?

Ilość zarówno dużych, strukturalnych zmian, jak i mniejszych ale istotnych udogodnień oraz wielu zewnętrznych i wewnętrznych usprawnień jest na tyle bogata, że uzasadniają one zmianę głównej wersji programu z 2 na 3.

Dotychczasowych użytkowników programu zapraszamy do zakupu nowej wersji programu po niewygórowanych cenach. Cena upgrade'u uzależniona jest od posiadanej wersji. W ramach promocji wprowadzamy zasadę, że przy przejściu z wersji Lite na Jednostanowiskową lub z wersji Jednostanowiskowej na Sieciową nie trzeba dopłacać dodatkowo za zmianę wersji z 2 do 3. Aby zamówić nową wersję, napisz do nas.

Zmiany dotyczą funkcjonalności dotyczącej części magazynowej Synapsy, usprawnień w interfejsie użytkownika i wyglądu (zobacz zrzuty ekranu), współpracy z programami zewnętrznymi, ponadto wprowadzono dużą liczbę innych, znaczących oraz drobnych zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania oraz nową, niezwykle bogatą dokumentacją do programu Synapsa, która zawiera zarówno szczegółowe informacje o używaniu programu jak i ogólne porady wraz z przykładami dotyczącymi pracy serwisu.

Zmiany w funkcjonalności dotyczącej magazynu

Magazyn uwzględnia towar przydzielony do wymian. Możliwe jest stworzenie podsumowań remanentowych szczegółowych i ilościowych uwzględniających wszystkie towary znajdujące się w serwisie. Towar przydzielony można przesuwać pomiędzy magazynami.
Umożliwiono tworzenie magazynu podręcznego, który stanowi magazyn towarów dla przyszłych (nie-bieżących) wymian.
Umożliwiono przeglądanie pełnej historii operacji magazynowych

Zmiany interfejsu

Dodano panel operacji. Panel ułatwia wywoływanie poszczególnych operacji i przeglądanie rekordów. Osobom rozpoczynającym pracę z programem ułatwia zapoznanie się ze wszystkimi opcjami programu, porządkując wiedzę o operacjach wykonywanych w serwisie za pomocą programu Synapsa.
Zmieniono układ paneli, elementy graficzne okien, wprowadzono wiele nowych okien dialogowych.

Inne zmiany

Umożliwiono tworzenie zgłoszeń określonych ilościowo dla towarów nieposiadających numerów seryjnych oraz przyjmowanie zbiorcze towarów z podaniem ilości.
Odseparowano stan naprawy lub przydzielenia od statusu sprawy serwisowej oznaczające gotowość towaru do odbioru. Możliwe jest automatyczne, półautomatyczne lub ręczne określanie stanu gotowości do odbioru, niezależnie od stanu naprawy towaru.
Rozbudowano procedury importu kartotek do Synapsy.
Uproszczono konfigurację połączenia do zewnętrznych źródeł numerów seryjnych (do programu Magnat).
Umożliwiono bezpośrednie połączenie Synapsy do wybranych programów handlowych (Subiekt GT, WF-Mag, Enova, CDN Optima, SoftWork) w celu udostępnienia zewnętrznych kartotek i informacjach o fakturach.
Ułatwiono konfigurację list, umożliwiając przełączanie widoku listy pomiędzy ustawieniami wydruku i widoku ekranowego.
Dodano okna do szybkiego i wygodnego ustawiania wstępnych parametrów wyszukiwania.
Umożliwiono szybkie filtrowanie list bez wchodzenia do panelu kryteria. Prawy przycisk myszy pozwala na filtrowanie wg danych wybranego wiersza i kolumny, co pozwala na szybkie zawężanie listy do wybranego parametru.
Zmieniono wszystkie typy wydruków, eliminując listy ze stałą ilością pozycji na stronie. Listy z formą tabelaryczną mają możliwość przesunięcia długich pól do odrębnych wierszy.
Wprowadzono koloryzowanie elementów list w zależności od ich stanu.
Dodano opcję instalacji Serwera Synapsy jako serwis NT w celu automatycznego uruchamiania przy starcie systemu.
Wprowadzono wiele wewnętrznych zmian i usprawnień.
Udostępniono bogatą dokumentację off- i on-line do programu.