Moduł wysyłek e-mail

Dodatkowym modułem do Synapsy jest moduł powiadomień e-mail o operacjach serwisowych.

Moduł instalowany jest na dowolnym komputerze posiadającym dostęp do Internetu i skonfigurowaną skrzynką pocztową.

Praca modułu polega na wysyłaniu wiadomości do klienta informującej o:

Użytkownik ma możliwość wpływu na typ wysyłanych maili przez zmiany w panelu Opcje.

Moduł wykonany jest w postaci skryptu, który może być modyfikowany przez klienta (lub na jego życzenie), dzięki czemu możliwe jest jego dostosowanie do potrzeb (np. zmiana tekstów wiadomości).

Moduł wysyłek e-mail wymaga wersji sieciowej Synapsy.

Wiadomości nie są wysyłane od razu, lecz są najpierw dopisywane do listy na serwerze Synapsy (kolejka wiadomości). Moduł e-mail cyklicznie czyta nowe wiadomości i wysyła je. Czas przetwarzania tej listy może być ustalany przez administratora systemu poprzez zmianę ustawień systemowego harmonogramu zadań.

Kolejka wiadomości może być sprawdzana w Synapsie przez opcje przeglądania dostępną w okienku ustawień wysyłek wiadomości w panelu Opcje, oraz z poziomu okna edycji rewersu i okna edycji zgłoszenia.

Status wiadomości przed wysłaniem jest pusty, natomiast po wysłaniu ustawiany jest na wysłana (W). Jeśli wiadomość nie może być wysłana przez określony w skrypcie modułu wysyłek czas, wiadomość zostanie oznaczona jako błędna (B) i kolejne próby wysyłek zostaną zaniechane.

W celu nabycia moduł wysyłek e-mail należy skontaktować się z Producentem.