Eksport danych

Synapsa pozwala na eksportowanie danych w celu dalszej obróbki danych za pomocą programów zewnętrznych.

Eksport może odbywać się w następujący sposób: