Dostęp programowy do środowiska Synapsy, rozszerzalność programu, standardowe rozszerzenia

Opis 

Synapsa pozwala na dostęp do danych w niej gromadzonych oraz na zmianę tych danych poprzez zewnętrzne programy. Własnego opracowania serwer Synapsy udostępnia swoje dane poprzez bibliotekę dostępu, która pozwala na dostęp do serwera z każdego środowiska obsługującego COM/ActiveX (np. skrypty Visual Basic).

W oparciu o bibliotekę dostępu możliwe jest ponadto utworzenie serwisu sieciowego (webservice), który udostępni Synapsę dla dowolnego środowiska obsługującego standard serwisów sieciowych opartych o protokół SOAP, w tym środowisk .NET oraz Linux.

Biblioteka dostępu oferuje 2 poziomy dostępu:

Biblioteka dostarczana jest bezpłatnie przy zakupie programu Magnat, modułu internetowego PHP, modułu potwierdzeń e-mail, natomiast licencja na użycie jej we własnym zakresie, dokumentacja do biblioteki, przykłady wykorzystania w różnych środowiskach, pomoc techniczna, są odpłatne.

Rozszerzenia Synapsy w oparciu o bibliotekę dostępu - serwisy internetowe, automatyczne odrzucanie zgłoszeń RMA, niestandardowe wydruki, zapis informacji do rewersów, moduł potwierdzeń e-mail, inne

Wykorzystanie biblioteki obejmuje m.in. niżej wymienione możliwości rozszerzenia funkcjonalności programu Synapsa: