Zdjęcia towarów ze stanów serwisowych

Założenia

Zdjęcia towaru z serwisu wykonywane jest w panelu Magazyny.

Operacja ta wykonywana jest w przypadku towarów poserwisowych, tzn. gdy po rozliczeniu klienta poprzez wydanie nowego towaru zastępczego (lub faktury korygującej), towar oryginalny jest naprawiony na miejscu albo naprawiony lub wymieniony przez dostawcę i nadaje się do sprzedaży (przesuwany jest na magazyn handlowy), lub gdy towaru nie udaje się naprawić i jest złomowany.

Zdejmowanie odbywa się przez wybranie magazynu źródłowego i wybranie przycisku Zdejmij. Domyślnie włączone jest pokazywanie tylko tych towarów, które są oznaczone jako <Z (zrobione)>, czyli towarów naprawionych na miejscu lub przez operację wysyłki (albo wymienionych przez dostawcę).

Zdejmowane z serwisu mogą być tylko oryginalne towary pochodzące od klientów lub wymienione u dostawy (towary poserwisowe) albo towary stanowiące magazyn podręczny Synapsy. Nie mogą być zdejmowane z serwisu towary przydzielone do wymian.

Operacja zdjęcia towarów importowana do programu Magnat

Operacja zdjęcia towaru tworzy w Synapsie dokument, który może być automatycznie zaimportowany do programu Magnat jako dokument przyjęcia towaru.

Zobacz współpraca z programem Magnat.

Przeglądanie operacji zdjęcia towaru z serwisu

Przeglądanie historii zdjęć towaru z serwisu odbywa się za pomocą przycisku Przeglądaj w panelu Magazyny (które służy również do przeglądania stanów magazynowych i historii przesunięć międzymagazynowych). Opcje pozwalają na przeglądanie historii przesunięć wg daty lub numeru operacji. Opcja przeglądania umożliwia też tworzenie wydruków w różnych formach.

Razem z historią przesunięć widoczne będą serwisowe przesunięcia międzymagazynowe.

Opcja przeglądania umożliwia też tworzenie wydruków w różnych formach.