Współpraca z systemem Magnat, dostęp do bazy numerów seryjnych

Synapsa może działać jako samodzielny program, jednak współpracując z programem Magnat Synapsa uzyska dostęp do danych, dzięki którym praca z Synapsą będzie bardziej zautomatyzowana.

Magnat uzupełnia magazynową część programów handlowych o możliwość ewidencji numerów seryjnych. Jego zadanie to gromadzenie danych o przyjmowanych i wydawanych towarach wraz z określeniem gwarancji i wydrukiem karty gwarancyjnej zawierającej numery seryjne.

Magnat może być zintegrowany z programami handlowymi, dzięki czemu pośrednio łączy Synapsę z danymi udostępnionymi przez bazy danych programów handlowych. Połączenie to wiąże się z operacjami automatycznej wymiany towarowej pomiędzy serwisem i magazynem oraz z importowaniem kartotek.

Synapsa ma też możliwość importu kartotek z dowolnych źródeł, a także możliwość połączenia do wybranych programów handlowych w sposób bezpośredni (dla stałego dostępu do kartotek, ewentualnie do podglądu faktur), choć nie daje to tak dużych korzyści jak praca z programem Magnat.
Union Systems oferuje pomoc przy integracji Synapsy ze środowiskami programów handlowych - zarówno bezpośredniej, jak i przy współpracy z programem Magnat (zalecane).

Magnat umożliwia m.in.:

Program serwisowy Synapsa odczytuje dane o numerach seryjnych z programu Magnat w momencie przyjęcia towaru (po wpisaniu numeru seryjnego) i automatycznie kopiuje wszystkie dane o towarze z bazy magazynowej określając:

Dodatkowo, przy pracy z Magnatem:

Połączenie do programu Magnat konfigurowane jest w panelu Opcje lub podczas operacji przyjmowania towarów do serwisu.

Union Systems oferuje usługę integracji Synapsy również z innym niż Magnat źródłem danych o numerach seryjnych. Synapsa jest dostosowana do wykorzystania wielu źródeł numerów seryjnych jednocześnie (np. arkuszy kalkulacyjnych i baz numerów seryjnych zintegrowanych z programami handlowymi).