Moduł internetowy do Synapsy

Opis

Moduł internetowy do programu Synapsa służy do udostępnienia klientom serwisu informacji o przebiegu naprawy poprzez przeglądarkę internetową. Drugim jego zadaniem jest umożliwienie tworzenia wstępnych zgłoszeń reklamacyjnych (tzw. zgłoszenia RMA) przez klientów serwisu, które poprzedzają naprawę.

Moduł może również współpracować z programem Magnat. Dzięki takiej współpracy klient serwisu po wpisaniu numeru seryjnego do przeglądarki może automatycznie uzyskać dane niezbędne do wykonania zgłoszenia reklamacyjnego (numer faktury, datę zakupu kod towaru, udzieloną gwarancję).

Moduł internetowy wykonywany jest w różnych formach, w zależności od potrzeb Klientów. Do jego instalacji wymagany jest serwer stron WWW udostępniony publicznie (bezpośrednio lub pośrednio przez routing).

Standardowy moduł internetowy

Oferowany przez Union Systems moduł internetowy wykonany został w postaci stron PHP dla serwera internetowego IIS wbudowanego w systemy Windows NT/2000/XP/2003 lub dla serwera Apache działajacego w środowisku Linux lub Windows. Moduł wykorzystuje biblioteki programowego dostępu do serwera Synapsy oraz protokół SOAP dla kompatybilności z serwerami nie obsługującymi standardu COM/ActiveX.

Aplikacja umożliwia:

Nowe zgłoszenia internetowe mogą być potwierdzane za pomocą poczty e-mail w momencie ich zapisania przez serwer WWW, jednak rozpatrzenia zgłoszeń mogą zachodzić w późniejszym terminie, dlatego do potwierdzeń o rozpatrzeniach (w razie potrzeby) wykorzystywany jest oddzielny moduł powiadomień e-mail.

Union Systems oferuje pomoc przy wdrożeniu modułu internetowego.

Niestandardowy moduł internetowy

Moduł standardowy może być dostosowany do potrzeb Klienta poprzez zlecanie przeróbek Producentowi, lub przez zmiany wykonywane we własnym zakresie (w tym drugim przypadku instalacja nowszych wersji oferowanych przez Union Systems może być utrudniona). Union Systems oferuje pełne wsparcie w tym zakresie.

Moduł internetowy może być również napisany przez webmastera, całkowicie we własnym zakresie. Oferujemy pełne wsparcie i dokumentację dla wykorzystania biblioteki programowego dostępu do danych Synapsy. Pisanie nowego serwisu jest łatwe dzięki wbudowanym prostym funkcjom biblioteki, takich jak zapisz zgłoszenie, znajdź klienta, znajdź rewersy, znajdź informację o numerze seryjnym itp. Biblioteka udostępnia interfejs COM lub interfejs protokołu SOAP, dzięki czemu może być wykorzystana w dowolnym środowisku programistycznym, w tym ASP.NET i PHP/Linux.

Dzięki dostosowywaniu modułu do własnych potrzeb można wpływać zarówno na wygląd jak i na funkcjonalność np.: wprowadzając mocne restrykcje na zgłaszane towary lub umożliwiając zgłaszanie bez poprawnie wypełnionych danych, zmieniając warunki, przy których zgłoszenie jest rozpatrywane automatycznie itp.