Wysyłka wewnętrzna - zlecenie wymiany

Założenia

Wysyłka wewnętrzna to inaczej wysłanie zamówienia do magazynu głównego firmy (zewnętrznego w stosunku do serwisu) na pobranie towarów przez serwis w celu przydzielenia ich dla konkretnych rewersów. Wysyłka wewnętrzna nie oznacza fizycznego wysłania towarów.

WWysyłka wewnętrzna poprzedza operację odbioru wewnętrznego, która jest związana z pobraniem towaru z magazynu i przydzieleniem go do odpowiednich spraw serwisowych.

Wysyłka wewnętrzna jest operacją opcjonalną dla operacji przydzieleń i nie musi być stosowana, jednak w praktyce wydruki zapotrzebowania serwisu na towar zamienny są często używane.

Wysyłki wewnętrzne są potrzebne wtedy, gdy serwis chce sformalizować i kontrolować wydawanie nowego towaru z magazynu głównego na potrzeby wymian serwisowych, szczególnie w sytuacjach, kiedy między zleceniem a rzeczywistym wydaniem towaru jest duży przedział czasu. Stan pomiędzy tymi operacjami oznaczany jest w Synapsie polem <WW (wysłany wewnętrznie)>

Wysyłka wewnętrzna jest używana także w przypadku zleceń, których wynikiem może być wystawienie faktury korygującej (w takim przypadku czasem stosowane jest też wydanie dokumentu MM, jeśli fakturę korygującą odbiera osobiście klient).

Wysyłki wewnętrzne są drukowane. Wydruk stanowi potwierdzenie zapotrzebowania serwisu na towar i może służyć jako dokument potwierdzający taką operację w przyszłości. W zależności od opcji wydruki te mogą być w formie uproszczonej (tabelarycznej) lub szczegółowej (na oddzielnych stronach).

Adresatem zleceń serwisu w firmach handlowych zwykle jest specjalny dział, który wykorzystując program handlowo-magazynowy wykonuje operację wydania towaru do serwisu. Dział ten zajmuje się również wykonywaniem operacji odwrotnych (przyjęcia z serwisu). Często zamiast operacji wydań i przyjęć stosuje się operacje przesunięć międzymagazynowych, dzięki czemu dział ten może lepiej kontrolować serwis.

Zlecenie, które związane jest z przydzielaniem towaru zastępczego jest wykonywane niezależnie od stanu towaru oryginalnego klienta. Np. towar oryginalny może być w trakcje wysyłki podczas wykonywania operacji wysyłki wewnętrznej. Domyślnie jednak na liście towarów do wysyłki pokazywane są tylko te towary, które nie są naprawione. Jeśli wymiana towaru na nowy ma być wykonana, pomimo że towar klienta jest oznaczony stanem <Z (zrobiony)>, domyślną filtrację należy zmienić w panelu kryteria. Sytuacja taka ma miejsce m. in. w sytuacji, gdy dostawca towaru podczas operacji wysyłki zwrócił fakturę korygującą, a serwisant wykonał jej odbiór nie wykonując wcześniej operacji wysyłki wewnętrznej.

Operacja wysyłki wewnętrznej

Zlecenie poboru towaru inicjowane jest przyciskiem Zlecenie WW (lub odpowiednią opcją panelu operacji).

Jeżeli włączona jest opcja Do/Z pliku, to operacja wysyłki zapisana jest dodatkowo w pliku o wybranej nazwie.

Przeglądanie operacji wysyłek wewnętrznych

Przeglądanie historii operacji wysyłek wewnętrznych odbywa się w panelu Wysyłki wewnętrzne i przydzielenia za pomocą przycisku Przeglądaj, gdzie w okienku wyboru wstępnych warunków wyszukiwania wybierane są różne opcje przeglądania rewersów i historii operacji, z podaniem daty lub numeru zbiorczego operacji. Opcja przeglądania oprócz wyświetlenia list umożliwia też tworzenie wydruków w różnych formach.